Blog

Naruči ONLINE

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) YOU AND ME d.o.o., Donje Svetice 19, Zagreb, MB 04559037, OIB 54107968459 donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre

„Navijaj s nama, budi 12. igrač i osvoji nagrade“

I. Pravila nagradne igre

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je YOU AND ME d.o.o., Donje Svetice 19, Zagreb, MB 04559037, OIB 54107968459.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 14. lipnja 2024. i traje do 13. srpnja 2024. Nagradna igra se organizira i provodi na području Zagreba, Republika Hrvatska.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno naručiti online bilo koje jelo s našeg menija putem aplikacije za naručivanje Food app na našoj stranici www.pizzeriakum.com

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

– 1 x TESLA LED TV 32M325BHS, pojedinačne vrijednosti 125,00 €

– 1 x Mini lopta Home, pojedinačne vrijednosti 20,90 €

– 3 x Navijački paket koji se sastoji od ( 1 x Ožujsko Svijetlo pivo 6×0,5 l, 1 xChio Čipi čips slani 200 g i 1 xChio Čipi čips paprika 190 g. ) pojedinačne vrijednosti 12,67 €

Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrade bit će održano 13. 7. 2024.

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti jednu nagradu.

Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija te će se o istom sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na internetskoj stranici www.pizzeriakum.com  Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonskim ili pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješten pisanim ili telefonskim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Istekom navedenog roka gubi se pravo na nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade.

Priređivač nije dužan dobitnicima nagrada dostavljati bilo kakva jamstva/jamstvene listove na osvojene uređaje.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.pizzeriakum.com. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.pizzeriakum.com prije početka nagradne igre.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.pizzeriakum.com.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

II. Zaštita osobnih podataka

  1. Podaci o voditelju obrade

 YOU AND ME d.o.o., Donje Svetice 19, Zagreb, MB 04559037, OIB 54107968459  je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre. YOU AND ME d.o.o. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: info@pizzeriakum.com

  1. Kategorije i izvor podataka

U svrhu provedbe nagradne igre društvo YOU AND ME d.o.o. obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:

– ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail sudionika.

YOU AND ME d.o.o.može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

  1. Svrha i pravna osnova obrade podataka

YOU AND ME d.o.o. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri koristiti samo u svrhu njezine provedbe (npr. prikupljanje prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradne igre u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.

U slučaju da se u okviru ovog nagradne igre da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, pizzeriakum.com, Instagram, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradne igre. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradne igre i dodjelu nagrada.

  1. Primatelji/ kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Instagram i/ili Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

  1. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.

  1. Prava ispitanika

Sudionik nagradne igre ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ove nagradne igre, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik ima pravo pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

KLASA: UP/I-460-02/24-01/267

URBROJ: 513-07-21-01-24-2

BLOG 01.

Kako je nastala pizza?

Najpoznatije jelo na svijetu vuče svoje korijene još iz antičkog doba kada su u raznim prilikama blagovali plosnatu lepinju oplemenjenu mediteranskim začinskim biljem i česnjakom, a kroz vrijeme su mediteranske zemlje razvijale razne varijante nadjeva koje su stavljali na tanko tijesto.

Prekretnica u razvoju pizze se dogodila dolaskom rajčice u Europu početkom 16.st . Napočetku je rajčica bila povrće siromašnih,dok je poslije taj slani umak od rajčice postao neizostavan dodatak na pizzi diljem svijeta. Točan datum nastanka pizze nije poznat,ali se Italija smatra domovinom pizze te Napulj kao grad gdje je pizza doživjela najveću popularnost. Davne 1830. godine u Napulju je postojala prva pizzeria koja je poslovala u zatvorenim prostorijama. Prije te godine, pizzerije su postojale samo kao prodajni pultovi na otvorenome. I danas, kad se pizza raširila po cijelom svijetu, Napulj je ostao grad u kojem je pizza više od običnog jela, dapače, povijest pizze dio je povijesti toga grada.


Pizza s nadjevom od maslinova ulja, usitnjenog češnjaka i soli smatra se najstarijim poznatim načinom pripremanja pizze. Čini se, naime, da je upravo takva pizza bila veza između niskih pogača kruha i pizze. Pizza je, vjerojatno, nastala tako što su se pečene tanke pogače kruha (od dizanog tijesta) počele obogaćivati začinima (uljem, češnjakom i solju) i tako začinjene su se jele. Od toga pa do ideje da se sirova tanka pogača začini i tako začinjena peče, bio je potreban samo mali korak. S vremenom, pizza s češnjakom počela se bogatije začinjavati, dopunjavati sirom,slanom ribom, gljivama, povrćem…

BLOG 02.

"Moderna pizza"

Moderna pizza započinje svoj uspon 1889. godine kada je kraljica Margherita di Savoia sa svojim suprugom Umbertom, posjetila Napulj i zatražila tada najpopularnijeg pizzaiolija Raffaele Espositoa da joj pripremi svoj specijalitet. Rafaele, koje mnogi nazivaju ocem pizze, osmislio je pizzu nadjevenu crvenom rajčicom, svježim zelenim bosiljkom i bijelim sirom mozzarellom koja je asocirala na talijansku zastavu. Kraljicu je pizza oduševila, a u njenu čast dobila je naziv "pizza margherita" i do dan danas najpopularnija je pizza na svijetu. Potkraj 19. stoljeća proširio se broj dodataka pizzi pa se tako puni rajčicom, češnjakom, slanim inćunima, gljivama, maslinama, kobasicama i sirom, a konzumira tijekom cijelog dana. Ipak i dalje ostaje popularna tek u Italiji, sve dok masovnom emigracijom Talijana u SAD, nije zakoračila na američko tlo. Doseljenici Talijani najprije je mijese, nadijevaju i peku samo za vlastite potrebe u lokalnim pekarama, no 1905. godine Gennaro Lombardi otvara prvu pizzeriju u New Yorku. Zanimljivo je da Lombardijeva pizzeria postoji i danas i iako nije na istoj lokaciji i dalje koristi originalnu peć iz 1905. godine. Nakon povijesne 1905. godine u SAD-u se otvara još pizzerija, no pizza je godinama bila prihvaćena tek u talijanskim krugovima. Tek nakon 2. Svjetskog rata kada su se američki vojnici vratili iz Italije i zaželjeli okusa pizze, ona postaje popularna kako u SAD-u tako i u zapadnim zemljama Europe. Amerikanci počinju pizzu doživljavati kao brzu i zabavnu hranu osobito nakon što su je počele promovirati i zvijezde talijanskog porijekla (Frank Sinatra, Joe DiMaggio). Sve to
dovodi do otvaranja lanaca pizzerija poput Pizza Huta. Slijedi automatizacija i serijska proizvodnja, a noviteti poput dostave pizze na adresu i smrznutih pizza dovode popularno jelo do svakog kućanstva. Jeste li znali? Godine 2009. Europska unija donijela je odluku za zaštitu originalne Napuljske pizze Neapolitan (Napolitana). Ta je pizza odredbom postala dio europske baštine i sve pizzerije koje pripremaju originalnu pizzu Neapolitan moraju poštivati stroge standardne glede sastojake i upotrebljavati samo San Marzano rajčice i mozzarellu od svježeg bivoljeg mlijeka.

Album naših dragih kupaca

Album naših dragih kupaca

Call Now Button